“Štedrý človek si vymyslí aj dôvod na dávanie.”
Publilius Syrus

Darujte 2% dane

za pár minút môžete previesť dane, ktoré ste zaplatili štátu, na vaše deti

Zamestnanci

1. Do 17.2.2020 požiadajte vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. K tomu slúži tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ŽIA38v19) . Na tlačive stačí označiť “x” posledný štvorček v časti VII. “Žiadam o vystavenie potvrdenia...”.

2. Zamestnávateľ vám potom musí vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (V2Pv18_P). Na riadku 24 je daň z vášho príjmu, z ktorej 2% môžete darovať občianskemu združeniu Deťom Golianova. Tento dar pre vás nepredstavuje žiadne dodatočné náklady, pretože túto daň už za vás zaplatil váš zamestnávateľ.  

3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov (V2Pv18_1):
     - do riadku 12 prepíšte čiastku z riadku 24 Potvrdenia
     - do riadku 13 vypočítajte 2% alebo 3% z riadku 12 zaokrúhlené na centy nadol
     - do riadku 14 prepíšte dátum z riadku 26 Potvrdenia

3% z vašej zaplatenej dane môžete darovať, ak ste v roku 2018 vykonávali dobrovoľnícku prácu a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali.

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
IČO: 51234823                                                                                 Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Deťom Golianova, o.z.
Ulica: Golianovo                                                                          Číslo: 643
PSČ: 951 08                                                                                     Obec: Golianovo

4. Do 30.4.2020 pošlite v obálke spolu obe tlačivá, teda Potvrdenie z bodu 2 a Vyhlásenie z bodu 3, na adresu: Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra. Ak na poštu v Golianove odnesiete našu obálku, poštovné platiť nebudete.

Fyzické osoby

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už v VIII. ODDIEL (Typ A) / XII. ODDIEL (Typ B) -  VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane  uvedené kolónky na poukázanie 2% alebo 3% z dane v prospech občianskeho združenia Deťom Golianova.  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie.

 3% z vašej zaplatenej dane môžete darovať, ak ste sa v roku 2018 zúčastnili na dobrovoľníckej práci a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali.

Právnické osoby

Právnické osoby môžu poukázať 1% alebo 2% z dane. Ak právnická osoba (firma) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2%.

V daňovom priznaní pre právnické osoby v VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane sú už uvedené kolónky na poukázanie časti dane v prospech občianskeho združenia Deťom Golianova. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie.

1€ výzva

Sme vám vďační za akékoľvek dary, či už jednorázové alebo pravidelné. Predstavte si, že by ste pravidelne mesačne darovali iba 1€. V našej skole a škôlke je viac ako 300 detí, to je 300 rodičov. Ak nám iba každý 3 rodič pošle každý mesiac 1€, za rok je to neuveriteľných 1200€. Z toho môžeme dokúpiť moderné školské pomôcky, zorganizovať zaujímavý a poučný výlet, či priniesť do obce nový krúžok...možnosti sú neobmedzené.

Pripojte sa k tejto našej 1€ výzve, číslo účtu je SK08 0900 0000 0051 5191 2165.

Údaje o prijímateľovi na poukázanie podielu zaplatenej dane

IČO: 51234823
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Deťom Golianova, o.z.
Ulica:
Číslo: 643
PSČ: 951 08
Obec: Golianovo