Deťom Golianova, o.z.

IČO: 51234823
Registrovaná MV SR dňa 24.11.2017
Reg. č.: VVS/1-900/90-524 50

je neziskové a apolické združenie predovšetkým rodičov, ktorého všetky aktivity sú smerované deťom. Členovia združenia za svoje pôsobenie nepoberajú odmeny v žiadnej podobe, náš čas, práca a vaše dary idú všetky na rozvoj našich detí

Predseda:                    Ján Breznaník
Podpredsedovia:  Jana Junková
                                          Simona Bratová Šranková
Revízor:                       Lenka Kovalčíková

Stanovy

Prečítajte si viacej o našich hodnotách a princípoch, ktorými sa pri našej každodennej činnosti riadime

Členská schôdza

Najbližšia členská schôdza sa bude konať:
Dňa:
Čas:
Miesto:
Hlavné body programu:
- ako informovať širokú verejnosť o možnostiach darovania 2% dane

Na účasť všetkých členov sa veľmi tešíme, začneme u nás v Golianove meniť veci k lepšiemu

Formuláre a dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o ročné zúčtovanie (ŽIA38v19) do 17.2.2020   
Vzor Potvrdenia o zaplatení dane (V2Pv18_P)
Vyhlásenie o poukázaní 2% dane (V2Pv18_1) do 30.4.2020

Potvrdenie o Dobrovoľníckej práci

Stanovy občianskeho združenia
Pozvánka na členskú schôdzku
Prihlásanie a zmeny členstvaZačíname

V septembri sme odkúpili už existujúce občianske združenie, aby sme už začiatkom roka 2019 mohli osloviť rodičov a ľudí z Golianova o darovanie 2% dane. To znamená, že už koncom tohto školského roka môže podporiť prvé akcie pre naše deti, napríklad zaujímavejšie školské výlety. Potom príde leto, kedy deti až tak úplne nemajú, čo robiť. Z vyzbieraných príspevkov a s dobrým nápadom môžeme pre nich pripraviť nejaký voľnočasový program, alebo sa minimálne prezentovať na Dňoch Golianova. Koncom leta spolu s Učiteľským zborom Materskej a Základnej školy premyslíme, čo by sa zišlo kúpiť do nového školského roku alebo na aké mimoškolské aktivity prispieť, aby ďalší rok bol pre naše deti v škole lepší a zaujímavejší. Tešíme sa na všetko, čo spolu dokážeme spraviť pre naše deti už do 1 roka!