Ďakujeme

Naše združenie stojí na 3 pilieroch:
1. deti, ktorým celé toto úsilie smeruje
2. členovia združenia a dobrovoľníci, ktorí zabzpečujú všetky naše činnosti
3. darcovia, ktorí nás podporujú

Bez ktoréhokoľvek piliera, by bol tento projekt odsúdený k záhube a spadol by ako domček z kariet. Preto sme sa rozhodli venovať vlastnú stránku aj našim darcom, sponzorom a podporovateľom. Chceme všetkým ukázať, koľko dobrých ľudí je stále na tomto svete a inšpirovať ďalších, aby podporili náš projekt. 
Hlavní sponzori

Našim firemným sponzorom veľmi pekne ďakujeme
za ich pretrvávajúcu podporu našej činnosti.

Ako prejav našej vďačnosti našich firemných sponzorov prezentujeme
 na všetkých našich verejných vystúpeniach a propagačných materiáloch.

Staňte sa

hlavnými sponzormi

našich detí

Darcovia

Tento zoznam je inšpirácia pre všetkých, chceme ukázať, že ľudí dobrej vôle je stále dosť.
Ak by to šlo, najradšej by sme sa osobne poďakovali všetkým, ktorí nás či už jednorázovo, alebo pravideľne podporujú finančne a materiálovo.
Keďže toto zariadiť nejde, tak aspoň to najmenej čo môžeme spraviť, je napísať zoznam našich darcov, o ktorých vieme a touto formou sa
VÁM VŠETKÝM POĎAKOVAŤ

Ak chcete, aby sme vaše meno zverejnili na zozname našich darcov, stačí ak pri ktoromkoľvek
osobnom dare poviete vaše meno, alebo
pri bankovom prevode uvediete vaše meno do poznámky pre príjemcu.

 

Ján Breznaník
Božena Darnadiová
Pavol Franek
Miroslav Balla
Ľuboš Kolárik
Jaroslav Mako
Michal Demo
Michaela Mitríková
Daniel Szabó
Patrik Varga
Miroslav Majerčík
Pavol Zachara
Marek Ševčík
Viera Depešová