Deťom Golianova

Podporujeme naše deti

Cieľom združenia je podpora všeobecne prospešných aktivít v spoločnosti, najmä podporovať a organizovať školské, vzdelávacie, mimoškolské, záujmové a voľnočasové aktivity detí.

Sme tu preto, aby všetci mohli ľahko darovať 2% dane tým, na ktorých nám najviac záleží, našim deťom.

Viac“Každý človek je vinný za všetko dobré čo nespravil”
Voltaire

Darujme 2%

z našej už zaplatenej dane tým, na ktorých nám najviac záleží, našim deťom. Aj Vy môžete zlepšiť podmienky na rozvoj, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa v našej obci. Prispejte 2% z dane občianskemu združeniu Deťom Golianova.

Viac

Od našich členov

Hovorí sa: Postav dom, zasaď strom. Myslím, že v tomto prísloví ešte niečo chýba. Na záhrade u nás v Golianove som už zasadil pár stromov a veru pár som ich už presádzal...nevenoval som sa im a nedal im, čo potrebovali pre správny rast.. Príslovie by som teda doplnil: Postav dom, zasaď strom, staraj sa o neho. Občianske združenie Deťom Golianova sme zoložili práve preto, lebo chceme naše deti viacej podporavať...vlastne  nič lepšieho v živote  asi nie je. Nechceme, aby naše deti chodili do škôl niekde inde, pretože tam je viacej peňazí, učitelia majú lepšie vybavené účebne, nechceme stále rozvážať naše deti do Nitry na krúžky, do škôl, za kamarátmi.Naše združenie má iba jeden cieľ a to deti, vyzbierať pre nich čo najviac prostriedkov a darovať ich na zlepšenie našej škôlky a školy, na pestrejšie a zaujímavejšie školské,  mimoškolské a záujmové aktivity...možnosti sú vlastne neobmedzené a deťom to všetko pomôže, aby u nás doma v Golianove bolo najlepšie. Napríklad tu chýbalo  združenie, ktoré by ľuďom  pomohlo ľahko  darovať 2% dane na niečo všeobecne prospešné a dobré...prečo nechávať naše dane štátu, keď to môžeme ľahko previesť späť k nám. Som rád, že sme sa do toho pustili, veľmi sa teším, čo všetko spolu spravíme pre naše deti .
"Predvídateľnosť: Môže trepot motýlích krídel v Brazílii spôsobiť tornádo v Texase?"
Edward Lorenz

Väčšina ľudí si často povie, že oni aj tak nič nedokážu zmeniť. Ja si myslím, že najväčšie zmeny začínajú práve na maličkostiach. A presne také maličkosti by sme chceli našim združením robiť pre deti. Maličkosti, ktoré by im spestrili a skrášlili detstvo a ktoré by im mohli pomôcť v rozvoji do budúcna.
V našom OZ vidím šancu, aby sa každý mohol nejak zapojiť. Či už finančným príspevkom, nápadom alebo osobnou pomocou. Každý jeden človek sa môže nejakým spôsobom zapojiť a prispieť tým pomyselným mávnutím krídel. A čím nás bude viac, tým väčší efekt pre naše deti to bude mať do budúcna. Ja myslím že naše deti za tú snahu stoja ...
Nezáleží len na rodičoch a vychovávateľoch, ale na celej obci, ako sa dieťa vyvíja.“
Platón

Citát klasického gréckeho filozofa z roku 370 pred n.l. poníma pravdu, ktorá i po stáročiach je stále aktuálna a výstižná. Nielen rodičia, učitelia či vychovávatelia prispievajú k výchove a vzdelaniu našich detí, ale my všetci – celá obec, celá spoločnosť.
Hore uvedená múdra myšlienka je plne stotožnená s našou myšlienkou, na základe ktorej vzniklo Občianske združenie Deťom Golianova. Už samotný názov hovorí za všetko: deťom Golianova - našim deťom. Snáď ani nemusím písať to, ako každý rodič nadovšetko miluje svoje dieťa a je preň ochotné spraviť čokoľvek. Aj my máme snahu nielen pre naše, ale i vaše deti spraviť dobrú vec. A „tú dobrú vec“ môžme uskutočniť iba s vašou pomocou - či už finančnou (2% z daní), materiálnou, dobrou radou či skúsenosťou alebo vašim členstvom v OZ. Čím nás bude viac, tým väčšie skutky sa dajú vykonať. Veď predsa „v jednote je sila“.
Spoločne budeme vedieť materiálne pomôcť materskej i základnej škole či už učebnými pomôckami alebo digitálnou technológiou; je možné osloviť rôznych lektorov či učiteľov a rozvíjať v deťoch rôzne druhy talentu priamo v obci; organizovať výlety, exkurzie, zábavné či spoločenské akcie... možnosti sú neobmedzené.
 Z vlastnej skúsenosti môžem povedať a napísať, že i malá čiastka vie pomôcť. Pracujem v materskej škole, kde je už 14 rokov reálne fungujúce OZ, ktoré pomáha finančne s 2% z daní. I pri nízkom počte žiakov (priemerne 17 žiakov) dokážeme zabezpečiť učebné pomôcky, digitálnu technológiu, rekonštrukcie umyvárky, triedy, chodby, zakúpenie zábavných prvkov do detského parku, množstvo vianočných darčekov a mnoho iného.
V našej obci je ten počet detí niekoľkonásobný a niekoľkonásobná môže byť aj suma z 2% z daní z príjmov. Osobne si myslím, že je našou nepísanou povinnosťou odovzdať tieto peniažky pre naše ratolesti a nie pre úplne cudzích ľudí v našej republike. V OZ Deťom Golianova budete presne vedieť koľko, kde a na aký účel sa peniaze využili.
Myslím si, že každého rodiča, starého rodiča, či člena rodiny poteší pocit správne investovaných peniažkov a najmä vtedy, ak sa to týka našich najmenších, ktorí nám robia život farebnejší a krajší a na ich tváričkách vidíme spokojný a šťastný úsmev. Pretože deti sú naša budúcnosť...


Pridajte sa k nám
a buďte pritom i vy
Jednorázový dar nám pomôže pomáhať

Pravidelné dary menia životy

Darujte 2% dane

I málo od mnohých dokáže veľa