1€ výzva

Sme vám vďační za akékoľvek dary, či už jednorázové alebo pravidelné. Predstavte si, že by ste pravidelne mesačne darovali iba 1€. V našej skole a škôlke je viac ako 300 detí, to je 300 rodičov. Ak nám iba každý 3 rodič pošle každý mesiac 1€, za rok je to neuveriteľných 1200€. Z toho môžeme dokúpiť moderné školské pomôcky, zorganizovať zaujímavý a poučný výlet, či priniesť do obce nový krúžok...možnosti sú neobmedzené.

Pripojte sa k tejto našej 1€ výzve, číslo účtu je SK08 0900 0000 0051 5191 2165.“Štedrý človek si vymyslí aj dôvod na dávanie.”
Publilius Syrus

Darujte 2% dane

                                                          za 5 minút môžete previesť dane, ktoré ste zaplatili štátu, na vaše deti

Zamestnanci

Do 15. februára 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnávateľ má povinnosť toto tlačivo vystaviť.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% (3% ) zaplatenej dane.  3% z vašej zaplatenej dane môžete darovať, ak ste sa v roku 2018 zúčastnili na dobrovoľníckej práci a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o zúčastnení sa na dobrovoľníckej činnosti.

V polke marca 2019 nás nájdete na niekoľkých miestách v Golianove, kde vám radi poradíme, ako môžete darovať 2% dane a s vyplňovaním všetkých týchto tlačív vám ochotne pomôžeme.

Fyzické osoby

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už v VIII. ODDIEL (Typ A) / XII. ODDIEL (Typ B) -  VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane  uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie.

 3% z vašej zaplatenej dane môžete darovať, ak ste sa v roku 2018 zúčastnili na dobrovoľníckej práci a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie.

Právnické osoby

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane. Ak právnická osoba (firma) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane.

V daňovom priznaní pre právnické osoby v VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácii, ktorú ste si vybrali

Údaje o prijímateľovi na poukázanie podielu zaplatenej dane

IČO: 51234823
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Deťom Golianova, o.z.
Ulica:
Číslo: 643
PSČ: 951 08
Obec: Golianovo